pro

Alți catalizatori

  • Alți catalizatori

    Oferim, de asemenea, catalizatori în serie și de grup utilizați în procesarea chimică petrochimică și a gazelor naturale, cum ar fi catalizatori și adsorbanți în unitatea de amoniac sintetic, unitatea de producere a hidrogenului, catalizatorul de hidrogenare a acetilenei în procesarea PE, catalizatorul de dehidrogenare a propanului și așa mai departe.