pro

Studiu privind procesul de levigare acidă a catalizatorului de hidrotratare pe bază de Co Mo

Metodologia suprafeței de răspuns (RSM) a fost utilizată pentru a studia procesul de levigare a acidului azotic al deșeurilor de catalizator de hidrotratare pe bază de Co Mo. Scopul acestui studiu a fost de a introduce CO și Mo din catalizatorul uzat în solvent sub formă de solubil în apă, astfel încât să faciliteze purificarea și recuperarea ulterioară și să realizeze tratamentul inofensiv și utilizarea resurselor deșeurilor solide. temperatura și raportul solid-lichid. Principalii factori de influență au fost determinați de metodologia suprafeței de răspuns și a fost stabilită ecuația model a parametrilor procesului și a ratei de levigare a cobaltului și a molibdenului. În condițiile optime de proces obținute de model, rata de levigare a cobaltului a fost mai mare de 96%, iar rata de levigare a molibdenului a fost mai mare de 97%. Acesta a arătat că parametrii optimi de proces obținuți prin metoda suprafeței de răspuns au fost exacți și fiabili și ar putea fi utilizați pentru a ghida procesul de producție real


Ora postării: 05 noiembrie 2020